چهارشنبه دهم تیر ۱۳۹۴

اطلاعیه

تقویم ترم تابستان سال 94 ارائه درخواست مهمان شدن دانشجو یان و تایید توسط مرکز مبدا و مقصد 1394/4/6 الی 1394/4/19 ثبت نام و انتخاب واحد 1394/4/13 الی 1394/4/24 مهلت پرداخت شهریه تا تاریخ 1394/5/5 دریافت زمان کارت آزمون توسط دانشجو 1394/5/26 شروع امتحانات 1394/5/31 الی 1394/6/10
نوشته شده توسط پيام نور سرعين در 14:37 |  لینک ثابت   •