چهارشنبه دهم تیر ۱۳۹۴

اطلاعیه

تقویم ترم تابستان سال 94 ارائه درخواست مهمان شدن دانشجو یان و تایید توسط مرکز مبدا و مقصد 1394/4/6 الی 1394/4/19 ثبت نام و انتخاب واحد 1394/4/13 الی 1394/4/24 مهلت پرداخت شهریه تا تاریخ 1394/5/5 دریافت زمان کارت آزمون توسط دانشجو 1394/5/26 شروع امتحانات 1394/5/31 الی 1394/6/10
نوشته شده توسط پيام نور سرعين در 14:37 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه سی ام بهمن ۱۳۹۳

اطلاعیه

 

 

 

نوشته شده توسط پيام نور سرعين در 14:30 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه بیست و نهم بهمن ۱۳۹۳

برنامه میانترم نیمسال دوم سالتحصیلی 94-93

 اقتصاد کلان تا آخر فصل 6 ( 31 اردیبهشت ) تستی -چهارشنبه ساعت 12

حقوق مدنی 4 (6 اردیبهشت) ساعت 16 تاپایان فصل 4

 آشنایی با دفاع مقدس (7 اردیبهشت) ساعت 9 صبح

حقوق مدنی 3 (5 اردیبهشت)6 فصل اول تا سقوط تعهدات ساعت 16 استفاده از کتاب قانون مدنی و منبع درسی آزاد است.

حقوق تجارت 4 (9 اردیبهشت)ساعت 12 از ص1 الی 152

حقوق تجارت 3 (8 اردیبهشت)ساعت16 جزوه حقوق تجارت 3(دکتر اسکینی)و قانون صدور چک مصوب 2/6/82

حقوق اساسی 1 (94/2/7)کل کتاب

حقوق بین الملل عمومی 1 (94/2/29)ساعت 11/30

حقوق بین الملل عمومی 2 (94/2/29)ساعت 13/30

مدیریت تولید 94/2/16 ساعت 16 نصف کتاب

 حقوق بین الملل خصوصی 2 (94/2/20)ساعت 16

ادله اثبات دعوی (94/2/20)ساعت 16

حسابداری صنعتی 2 (94/2/13) ساعت 14 کل کتاب (کتاب باز)

حسابداری صنعتی 3 (94/2/13) ساعت 14 کل کتاب (کتاب باز)

 

متون فقه 2(94/2/10)ساعت 9 از ص1 الی 178

آداب سفر در اسلام

رشته جغرافیا

29 فروردین 1394

مبانی جغرافیای اقتصادی -آب و هواشناسی 1 - مبانی جغرافیای شهری

5 اردیبهشت

جغرافیای فرهنگی - جغرافیای خاکها

2 اردیبهشت 1394

جمعیت ایران - جغرافیای شهر های کوچک و میانی - سنجش از دور - آمایش سرزمین

9 اردیبهشت 1394

روش تحقیق - کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری

3 اردیبهشت 1394

برنامه ریزی منطقه ای

13 اردیبهشت 1394

حمل و نقل شهری - مبانی ژئومورفولوژی - روستایی ایران - آب و هوای ایران

6 اردیبهشت 1394

مخاطرات طبیعی

10 اردیبهشت 1394

مبانی برنامه ریزی شهری

16 اردیبهشت 1394

توسعه پایدار شهری - اقتصاد ایران - مخاطرات انسانی

17 اردیبهشت 1394

شهرها و شهرک های جدید

20 اردیبهشت 1394

مدیریت شهری

 

نوشته شده توسط پيام نور سرعين در 9:20 |  لینک ثابت   •